Studiranje u Srbiji na britanski način

LONDONaaDa biste završili britanski fakultet ne morate da studirate u Londonu, Kembridžu ili Oksfordu, jer sada i u Beogradu, za i do 50 puta manji iznos školarine nego u poznatim engleskim obrazovnim ustanovama, možete steći širom sveta tražena znanja i međunarodno priznatu diplomu. Britanska Akademija za Biznis (British Academy for Business - BAB) je u toku maja otvorila vrata svojim prvim studentima, kojima će ponuditi znanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta, poslovanja i marketinga.

 

Dušan Mirić, portparol fakulteta, objašnjava da je ovo jedinstveni projekat kombinovanja rada lokalnih predavača i stranih ispitivača, a preslikan je iz više od 30 zemalja sveta u kojima je dao isključivo pozitivne rezultate. Fakultet će, kao poklon povodom osnivanja, za prvih 100 prijavljenih studenata u regionu obezbediti stipendije u vrednosti 50% od pune cene studiranja, dodaje on.

Kako je Mirić još naveo, ovaj novi privatni fakultet je u Srbiju, između ostalog, došao i sa ciljem da izgradi poverenje u privatne univerzitete koji su u razvijenim zemljama, posebno na anglo-saksonskom govornom području, cenjeniji od državnih fakulteta. Prema njegovim rečima, jačanje pozicije privatnih fakulteta na našem tržištu moguće je samo uz angažovanje kredibilnih profesora, predan rad i objektivnost ocenjivanja, što će biti polazna osnova novog fakulteta. Naime, na BAB-u će istaknuti domaći profesori na engleskom jeziku prenositi studentima znanja o menadžmentu i poslovanju, ali i ona praktičnija, „životnija“, poput efikasne poslovne komunikacije i kodeksa ponašanja, informisanog donošenja odluka, poslovne analitike i slično. Profesori koji im predaju, međutim, neće ih ocenjivati, već će ispitna pitanja stizati zapečaćena DHL-om iz Velike Britanije, a popunjeni testovi će se na isti način vraćati u Britaniju, gde će ih visoko kvalifikovani ispitivači objektivno ocenjivati, objasnio je Mirić.

 

Prema njegovim rečima, psihološko utemeljenje ovakvog pristupa visokom obrazovanju – objektivnog ocenjivanja studenata – leži u potrebama (pre svega privrede) za vrednim, angažovanim i kadrovima osposobljenim za celoživotno usavršavanje, za zaposlenima koji u građenju karijere „ne biraju prečice“. Franšize NCC Education-a, britanskog provajdera visokoškolskog obrazovanja, pod čijim okriljem i posluje BAB, u 200 univerzitetskih centara u više od 30 zemalja sveta imaju isti princip rada, prenose studentima ista znanja i ocenjuju ih na isti način. Brojna iskustva iz Evrope, Azije, Australije pokazuju da diplomci ovih franšiza vrlo lako dolaze do posla u stabilnim domaćim i stranim kompanijama, ali i da grade uspešnu karijeru u inostranstvu, jer imaju sve što je za to potrebno: znanje jezika, poslovnih veština ali i kritičko razmišljanje o sebi i svetu, savetuje Mirić.

 

M. Petrović