Tim VOX-a

Direktor:
Erol Ilijazović

Glavna i odgovorna urednica:
Tanja Ilijazović

Redakcija:
Ivana Dudok

Cristina Enache

Lektor
Maja Lilić


Prevod
Nataša Dobrijević


Saradnici redakcije
Milica Petrović

Tamara Glišić
Jelena Vukov
Ivana Vukov
Vladislav Milanović
Stefan Lazić
Tatjana Pavić

Dizajn
ZoranŽivančević

Fotografija
Suzana Dobrijević
ZoranŽivančević
Dorotea Santo


Izdavač
Udruženje FOKUS
Maksima Gorkog 42,
Novi Sad

Š tampa
Rotografika d.o.o.
Segedinski put 72, Subotica