Ravnopravni u obrazovanju

Organizacije - Ravnopravni u obrazovanju

Vladajući stereotip o većini organizacija osoba sa hendikepom podrazumeva da se u svesti prosečnog čoveka formira ideja o skupu ljudi koje je zajednički motiv, tj. udes ili u šta već preferirate da verujete, naveo da se okupe i provode dane zajedno lepeći sličice, crtajući ili putujući na izlete. Organizacija koja takve stereotipe uspešno ruši jeste Udruženje studenata sa hendikepom iz Beograda.

     Od svog osnivanja 2000. kroz niz projekata i akcija mladi ljudi u okviru ove organizacije nastoje da nažalost još uvek marginalizovanoj grupi populacije, studentima i mladima sa hendikepom, obezbede jednake mogućnosti za obrazovanje i na taj način ih neposredno uključe u sve društvene tokove. Koncepcija organizacije je takva da okuplja ujedno i mlade bez hendikepa, kao i mlade sa različitim vrstama hendikepa, kroz tzv. cross-disability pristup. Na ovaj način pozitivna iskustva i fokusiranje na osobu a ne na hendikep imaju direktan upliv u svest građana, menjajući shvatanje da su osobe sa hendikepom pasivni primaoci pomoći i formirajući bazu za neko buduće društvo u kome jednake mogućnosti za sve neće biti samo krilatica, već opipljiva stvarnost. Fokus rada Udruženja usmeren je na nekoliko ključnih oblasti. To je pre svega program "Inkluzivno obrazovanje", u okviru koga se studentima pruža podrška prilikom upisa na fakultete i visoke škole u vidu prilagođavanja prijemnog ispita, a kasnije i nabavljanja pristupačne literature i zastupanja studenata. Sprovode se i brojna istraživanja koja ispituju stavove javnosti o položaju mladih i uopšte osoba sa hendikepom, koje Udruženje koristi da direktno učestvuje u kreiranju praktične politike i zakona u oblasti visokog obrazovanja osoba sa hendikepom. Kroz programe personalne asistencije i vršnjačke asistencije u nastavi u izvesnoj meri se rešavaju problemi tehničke prirode, poput odlaska do fakulteta, prilagođavanja literature za studente oštećenog vida, zajedničkog učenja. U programu "Antidiskriminacija i ljudska prava" sa partnerskim organizacijama se aktivno deluje u okviru Koalicije protiv diskriminacije i neprestano se radi na promovisanju ljudskih prava i formiranju inkluzivnog društva. Časopis "Looping" je deo programa "Inkluzivna kultura i umetnost" i na kreativan i mladalački način promoviše ljudska prava kroz kulturu i umetnost. U programu "Psihosocijalna podrška i osnaživanje" mladi sa hendikepom se uključuju u različite radionice, treninge i savetovališta.

Pored ova četiri programa Udruženje aktivno učestvuje u svim aktivnostima koje se tiču poboljšanja uslova života, obrazovanja i rada osoba sa hendikepom, bez obzira na to da li su pitanju aktivnosti državnih institucija ili organizacija civilnog društva.

 

   O mogućnostima za aktivno učešće studenata sa hendikepom i bez njega u radu udruženja, podrobnije informacije možete naći na sajtu Udruženja www.ush.rs. Dođite da menjamo svet zajedno!

 

                                                                                                                                                          Mirela Avdagić