MALA DELA - VELIKE POSLEDICE

 

mala-dela-velike-poslediceDok su deda i unuk vraćali sa pijace prolazili su pored nekog prosjaka invalida, inače, njima dobro znanog, jer je na tom istom mestu stajao iz dana u dan.

Starac mu je prišao, pozdravio ga, a zatim iz torbe u kojoj je nosio nešto jabuka što ih je kupio na pijaci, izabrao dve jabuke i dao ih prosjaku.

Unuku je sve to gledao i kad su se udaljili od prosjaka, rekao dedi: "Zar zaista misliš da si mu pomogao davši mu te dve jabuke?"

"Da li je čovek učinio nešto veliko za okean ako je izlio lonče vode u okean?" Zapita starac unuka, i nastavi sa uzdahom starac: "Zaista, treba znati gledati na ovaj svet..."

Posle par minuta tišine, oštroumno će unuk: "Nije li okean o kojem ti govoriš zapravo čovečanstvo?"

"Da, jeste!" odgovori starac. "Lončić vode za čitavo čovečanstvo je premalo, ali za žedna čoveka je ponekad ne samo dovoljno, nego i možda presudno. Mnogi ljudi i ne slute kolike bi sudbine bile ukrašene osmesima umesto bolima da su oni u pravo vreme izlili u veliki okean svoj mali lončić vode."


Mala dela sa velikom ljubavlju...

 

" Ako govorim ljudskim i anđeoskim jezicima, a ljubavi nemam, ništa sam...ako znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu veru, tako da premeštam gore, a ljubavi nemam, ništa sam..ako hraneći siromahe razdelim sve svoje imanje a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi.."Himna Ljubavi, 1.Korinćaima 13