Nekoliko stvari koje će te Bog možda pitati...

  1. Bog te neće pitati kakav si auto vozio.
    - Pitaće te koliko si osoba, koje nisu imale prevoz, odvezao na njihovo odredište.


2. Bog te neće pitati za kvadraturu tvog doma.
   - Pitaće te koliko si osoba ugostio u svome domu.


3. Bog te neće pitati kakvu si odeću imao u svom ormaru.
   - Pitaće te kome si pomogao da se obuče.


4. Bog te neće pitati kolika ti je bila najveća plata.
   - Pitaće te da li si se kompromitovao kako bi je dobio i zadržao.


5. Bog te neće pitati koja je bila tvoja najveća pozicija u firmi.
   - Pitaće te da li si svoj posao obavljao najbolje što si mogao.


6. Bog te neće pitati koliko si prijatelja imao.
    - Pitaće te kome si ti bio prijatelj.


7. Bog te neće pitati u kakvom si komšiluku živeo.
   - Pitaće te kako si se odnosio prema svojim komšijama.


8. Bog te neće pitati o boji tvoje kože.
   - Pitaće te za sadržaj tvog bića.


9. Bog te neće pitati zašto ti je trebalo dugo da pronađeš Spasenje.
   - On će te očinski odvesti u tvoj dom u Raju, a ne u ralje Pakla.


10. Bog te neće pitati kom broju ljudi si prosledio ovu poruku.
   - Pitaće te šta si u vezi sa njom uradio.

Nije loše razmisliti o ovim redovima, trebamo se zapitati da li smo pravilno koristili sve ono što nam je Bog dao na raspolaganje? Hvala Bogu da imamo još vremena popraviti tamo gde smo zakazali.