Bogataš i siromah

"Jednoga dana jedan bogataš
dao je korpu punu smeća jednom siromahu.
Siromah mu se nasmeši i ode s korpom.
Isprazni je, očisti i zatim napuni predivnim cvećem.

...
Vrati se bogatašu i vrati mu korpu,
bogataš se začudi i reče:
" Zašto mi daješ tu korpu, napunjenu predivnim cvećem,
kad sam ja tebi dao smeće ? "

A siromah mu odgovori:
" Svako daje ono što ima u srcu !