BOG VS NAUKA

student i profesorUniverzitetski profesor postavio je svojim studentima ovo pitanje: Je li Bog stvorio sve što postoji? Jedan student mu je smelo odgovorio: Da, Bog je stvorio sve što postoji!

Bog je sve stvorio? Upita profesor još jednom. Da, profesore. Odgovori student.

Profesor će potom: Ako je Bog stvorio sve, onda je stvorio i zlo. Budući da zlo postoji, a uzevši u obzir princip da nas određuje ono što radimo, onda je i Bog zao! Student je ostao ćutke, a profesor je pun sebe konstatovao kako je još jednom dokazao da je ono što hrišćani veruju zapravo mit.

Drugi je student podignuo ruku i pitao profesora može li ga nešto pitati. Naravno, odgovori profesor. Student ustane i reče: Profesore, postoji li hladnoća? Kakvo je to pitanje? Naravno da postoji. Zar ti nikad nije bilo hladno? Studenti su se zakikotali na kolegino pitanje.

Mladić je odgovorio: Zapravo profesore, hladnoća ne postoji. Prema zakonima fizike, ono što mi smatramo hladnoćom u stvarnosti je odsustvo toplote. Svako telo ili objekat prema proučavanju ima ili prenosi energiju, a toplota je ono sto čini da telo ima ili prenosi energiju. Apsolutna nula znači potpunu odsutnost toplote, sve stvari postanu inertne i nesposobne za reakciju na toj temperaturi. Hladnoća ne postoji. Mi smo stvorili tu reč da opisemo kako se osećamo ako nemamo toplotu.

Student nastavi s pitanjem: Profesore, postoji li tama? Profesor odgovori: Naravno da postoji.
Student će na to: Opet ste u krivu, profesore, ni tama ne postoji. Tama je u stvarnosti samo odsustvo svetla. Svetlo mozemo proučavati, ali tamu ne. Zapravo, možemo se poslužiti Nevtonovom prizmom da pretvorimo belo svetlo u mnoge boje i proučavati različite dužine svetlosnih talasa za svaku boju. Ne možemo meriti tamu. Najobičnija vazduha svetla moze prodreti u svet tame i prosvetliti ju. Kako možete znati koliko je odredjeni prostor mračan? Merite količinu prisutnog svetla. Nije li ovo tačno? Tama je pojam koji ljudi koriste da opišu sto se događa kada nema svetla.

Na kraju, mladić upita: Profesore, postoji li zlo?

Sad već pomalo nesiguran, profesor odgovori: Naravno, kao što sam već rekao. Vidimo zlo svaki dan. Najčesće u svakodnevnim primerima čovekove nečovečnosti prema drugim ljudima " U zločinima i nasilju širom sveta. Ove manifestacije nisu ništa drugo nego zlo.

Na to će student: Profesore, zlo ne postoji, ili barem ne postoji po sebi. Zlo je jednostavno odsustvo Boga. Baš kao i tama i hladnoća, to je pojam kojeg su ljudi stvorili da opišu odsustvo Boga. Bog nije stvorio zlo. Zlo nije poput vere i ljubavi koje postoje baš kao što postoje svetlo i toplota. Zlo je posledica onog što se dogodi kada u čovekovom srcu nije prisutna Božja ljubav. Baš poput hladnoće koju doživljavamo u odsustvu toplote, ili poput tame koja se događa kada nema svetla.

Profesor je seo.

Mladić se zvao Albert Anštajn.