Svaki davalac krvi je heroj

Zadovoljna-studentkinjaProšle godine građani Srbije donirali su 240 626 jedinica krvi, davanjem krvi spasili mnoge živote i postali nečiji heroji. U znak poštovanja humanog gesta i solidarnosti ovogodišnji slogan Svetskog dana davalaca krvi, koji se obeležava 14. juna, upravo i glasi: "Svaki davalac krvi je heroj". Osim toga što iskazuje poštovanje i zahvalnost svima koji svakodnevno spasavaju živote dajući krv, ova poruka je i podsticaj svim građanima da postanu dobrovoljni i redovni davaoci krvi.

 

Poseban značaj među dobrovoljnim davaocima krvi, što pokazuju i statistički podaci, ima studentska populacija. Broj studenata davalaca krvi kontinuirano se povećava. Više od 10% davalaca krvi prošle godine u Institutu za transfuziju krvi Srbije bili su upravo studenti. Svest kod mladih ljudi o društveno odgovornim aktivnostima i humanim vrednostima neprestano se razvija.

 

Od 2001. godine na fakultetima, visokim školama strukovnih studija i studentskim domovima u Beogradu organizuju se akcije dobrovoljnog davanja krvi. Cilj akcija je promocija davalaštva, kao i informisanje studenata o svim segmentima lanca bezbedne krvi i značaju obezbeđenja dovoljnih rezervi. Takođe, akcije su mogućnost da nakon srednje škole studenti nastave da dobrovoljno daju krv ili da na studijama to učine prvi put u životu.

  

Budući profesori, lekari, lideri kompanija, umetnici, menadžeri, psiholozi, politikolozi, a istovremeno davaoci krvi, predstavljaju budućnost dobrovoljnog davalaštva krvi naše zemlje, jer će ličnim primerom i autoritetom motivisati ljude u svom okruženju da postanu humani.

 

Edukacija studenata o značaju davalaštva krvi. Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Srbije kontinuirano pripremaju studente za vršnjačku edukaciju. Ove godine organizujemo jedanaesti seminar za novu generaciju studenata - volontera sa svih fakulteta i visokih škola strukovnih studija u Beogradu. I ove godine, novih sto studenata biće spremni da razvijaju kulturu davanja krvi među svojim kolegama.

 

Kroz predavanja, prezentacije, zanimljive radionice i kvizove, u koje su osim stručnih saradnika Instituta i Crvenog krsta uključene i njihove najaktivnije kolege iz prethodne generacije, studenti stiču neophodne stručne informacije i postaju edukovani volonteri. Na seminaru imaju priliku da prošire svoje znanje o dobrovoljnom davanju krvi, dobiju informacije o dosadašnjem rezultatima na svakom fakultetu i visokoj školi, nauče niz koraka u planiranju, pripremi i realizaciji akcije dobrovoljnog davanja krvi. Takođe, učimo ih kako da odgovore na eventualna pitanja i nedoumice, prevaziđu predrasude i "probude" u svojim kolegama želju da postanu dobrovoljni davaoci krvi.

 

Seminar je tek prvi korak studenata-volontera. Pravu priliku da daju svoj doprinos dobrovoljnom davalaštvu krvi dobijaju na svom fakultetu upoznajući nove ljude, uključujući u svoje aktivnosti kolege koje imaju izražen osećaj humanosti i solidarnosti, osmišljavajući kreativne načine promocije i istražujući svoje sposobnosti da pokrenu okolinu.

 

Studenti u akciji. Nakon uspešno završene edukacije na seminaru, puni pozitivne energije, dobre volje, motivisani, mladi, humani, studenti - volonteri počinju pripremu akcije dobrovoljnog davanja krvi na svom fakultetu ili visokoj školi. Da bi akcija bila organizovana na što zanimljiviji način, važno je da se u potpunosti upotrebe kreativnost i sve ideje.

Tokom školske godine, na svakom fakultetu ili visokoj školi, u zavisnosti od broja studenata, organizuju se dve do četiri akcije dobrovoljnog davanja krvi. Akcija se najavljuje i priprema i po nekoliko nedelja ranije kako bi studenti svih godina i smerova, ali i zaposleni, na vreme bili informisani. Kao podrška Instututu za transfuziju krvi Srbije i Crvenom krstu Srbije, Naučno nastavna veća podržavaju ove humane aktvnosti, što olakšava rad studenata i značajno doprinosi uspešnosti akcija.

 

Kreativnost, ali i mnogo angažovanja. Najpre se priprema obaveštenje o teminu i vremenu organizacije akcije (plakati, desktop slika urađenih za računarske sale, dopisi, obaveštenja u holu fakulteta). Sledeći nivo predstavlja informisanje o značaju dobrovoljnog davalaštva krvi, putem video projekcija i prezentacija. Sledi priprema malog znaka pažnje za sve davaoce u skladu sa mogućnostima i idejama (simbolični pokloni - bombone, ručno pravljene narukvice, origami, bedževi...) i obavezno zahvalnica. Korisno i zanimljivo je oformiti i tablu na koju davaoci tokom akcije zapisuju svoje komentare i utiske. Dan kada se realizuje akcija, "dan velikog srca", poseban je dan na svakom fakultetu i visokoj školi. Mladi, zdravi ljudi, dobrovoljno daju krv sa osmehom na licu, i na taj način spasavaju živote nepoznatih sugrađana.

            

Za organizaciju narednih akcija, motivisanje kolega da ostanu redovni davaoci, ali i novih da se priključe po prvi put, značajno je proveriti rad kroz kratke ankete i upitnike. Analizom predloga, ideja i primedbi kolega jasno se vidi šta je dobro urađeno, i treba ponoviti, a koje segmente ispraviti ili drugačije uraditi.

              

Uspeh treba i proslaviti... Nakon završenih akcija dobrovoljnog davanja krvi na svim fakultetima i visokim školama, studentima je potreban i predah. Za sve studente davaoce krvi i studente-volontere, Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje "Red party". Na ovaj način želimo da se zahvalimo svim mladim, društveno odgovornim ljudima koji su u protekloj godinu darovali krv za svoje nepoznate sugrađane, kao i da obeležimo kraj školske godine.Žurka je idealna prilika za opuštanje, upoznavanje i "umrežavanje" studenata sa različitih fakulteta i ima simbolično humanitaran karakter. Umesto "ulaznice", svaki student donosi slatkiš - poklon za decu bez roditeljskog staranja.

 

plakat-studenti-pdf..ali i "nagraditi"... Od 2011. godine Institut za transfuziju krvi Srbije, na svečanom novogodišnjem prijemu u Skupštini Grada Beograda, dodeljuje posebna priznanja za angažman i doprinos davalaštvu krvi. Jedna od kategorija za koju se dodeljuje priznanje je i najuspešniji fakultet, odnosno visoka škola strukovnih studija. Prvo priznanje dobio je u decembru prošle godine Pravoslavni-bogoslovski fakultet.

 

Novi korak u edukaciji. Povezivanje brucoša koji su davali krv u svojim školama, preduslov je za nastavak, do sada uspešnog rada na fakultetima.

Maturanti beogradskih gimnazija koji su prvi put dali krv prošle školske godine, imali su mogućnost da kroz anketu ocene kvalitet predavanja o davalaštvu krvi, koju su sproveli stručni saradnici Instituta za transfuziju krvi Srbije.

 

Takođe, neposredno nakon davanja krvi hvalili su ili kritikovali organizaciju same akcije i napisali svoje utiske nakon prvog davanja krvi. Ono što je najvažnije, izjasnili su se da li žele da se, kao studenti, uključe u promociju davalaštva krvi na svom budućem fakultetu.

Sadašnji brucoši, koji su kao maturanti pokazali interesovanje za volontersko učešće u davalaštvu krvi, biće polaznici ovogodišnjeg seminara..

 

Studenti - davaoci krvi i volonteri su ljudi velikog srca i duše. Kontinuirana edukacija i informisanje, podizanje svesti građana o važnosti dobrovoljnog davanja krvi, jedini je način za postizanje željenog cilja - da pacijent ne čeka krv, već da krv čeka pacijenta. Studenti-volinteri svakodnevno šire svoju porodicu koju čuvaju, neguju, umnožavaju i tako sebe daju bezrezrvno. Prošle godine krv je dalo 8 032 studenta i svi oni su nečiji heroji.

Da li ste i vi nečiji heroji?

 Novogodisnji-koktel--Bogoslovski-fakultet

 

Dobrovoljno, anonimno i neplaćeno - principi su na kojima se zasniva davanje krvi.

Davanjem ovog nezamenljivog leka davalac ni na koji način ne ugrožava svoje zdravlje, a na jedinstven način učestvuje u zbrinjavanju pacijenata.

Davalac krvi može biti svaka zdrava osoba starosti između 18 i 65 godina, kod koje se lekarskim pregledom i proverom hemoglobina ustanovi da davanjem dela svoje krvne rezerve neće ugroziti ni sebe ni potencijalnog primaoca.

Muškarci mogu davati krv četiri puta, a žene tri puta godišnje.

 

 

Stručni saradnici Instituta za transfuziju krvi Srbije

www.nbti.org.rs

 

Lana Vučičević Miladinović

Mirjana Knežević

Nada Novaković

Nina Kovačević

 

 

 

Institut za transfuziju krvi Srbije 011/244-2651

Zavod za transfuziju krvi Novi Sad 021/424-799

Zavod za transfuziju krvi Niš 018/453-3106