vox 7

1

BASE!

BASE!U većini ekstremnih sportova akteri idu do same ivice. Postoji, međutim, jedan sport u kome se ide i preko ivice - reč je o B.A.S.E. skokovima. B.A.S.E. je akronim od engleskih reči. >>>>

STUDIJE U RUSIJI

STUDIJE U RUSIJIUkoliko vam se pruža prilika da studirate u inostranstvu, ni malo nije lako odlučiti se koja bi to zemlja bila. Međutim, dragi moji, jedno je sigurno − Rusija je zemlja velikih mogućnosti i može vam pružiti bezbroj >>>>

2
3

IZABERIŽIVOT

IZABERIŽIVOTAbortus je danas, zbog osavremenjivanja tehnika i legalizacije u velikom broju zemalja, vrlo rasprostranjena i učestala stvar. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije godišnje se u svetu izvrši oko 55 miliona >>>>

JA SAM DEBELA DEVOJKA

JA SAM DEBELA DEVOJKAAnorexia nervosa je poremećaj u kome dijeta i opsednutost vitkom linijom mogu dovesti do ekstremnog gubitka telesne težine, preko 20 %, i konsekventno do >>>>

4
5

Lavirint kolektivne nesvesti

Lavirint kolektivne nesvestiProšlu školsku godinu u akademskom smislu nisu obeležili ni dobri rezultati u implementaciji Bolonjske deklaracije, za koju smo dobili ocenu 4 na ministarskoj >>>>

Kamen koji su zidari odbacili

Kamen koji su zidari odbaciliZato u pismu stoji: Evo postavljam na Sionu kamen izabrani, dragoceni kamen ugaoni, i ko u njega veruje, neće se postideti. Za vas, dakle, koji verujete, on je dragocen >>>>

6
7

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

NEVERBALNA KOMUNIKACIJAProces komunikacije smatra se elementarnim među živim bićima, a način na koji se ona ostvaruje smatra se ključnim u razvijanju civilizacijske vrste. Istraživanja >>>>

Srce zarobljeno u steni

Srce zarobljeno u steniVeć skoro dve decenije živimo sa činjenicom da nam se, uprkos eri globalizacije i mondijalizacije, domovina hronično smanjuje. Kao da neki veliki miš svakih par godina odgrize još po jedan komad sira, sa nekada velikog i lepog kotura. >>>>

8
9

DEVOJKA IZ KOLORADA

DEVOJKA IZ KOLORADANa prvi pogled se ne vidi da nije iz Srbije. Tamnoplavih očiju, sa stalnim osmehom na licu, u patikama, džinsu i majci, Ana se ne razlikuje od neke srpske devojke >>>>

MODELOVANJE KAO NAČIN UČENJA

MODELOVANJE KAO NAČIN UČENJATokom aprila 2007. u Beogradu je održana četvrta po redu međunarodna omladinska konferencija u organizaciji Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije - Beogradski >>>>

10
11

ISTINA O LUSI

ISTINA O LUSIUkoliko vam se pruža prilika da studirate u inostranstvu, ni malo nije lako odlučiti se koja bi to zemlja bila. Međutim, dragi moji, jedno je sigurno − Rusija je zemlja velikih mogućnosti i može vam pružiti bezbroj načina da ostvarite svoje ciljeve! Zar se>>>>

Fakultet političkih nauka u Beogradu

Fakultet političkih nauka u BeograduPre četrdeset sedam godina u Beogradu je osnovana Visoka škola političkih nauka koja je osam godina kasnije preimenovana u Fakultet političkih nauka. Danas su studije na ovom fakultetu usmerene na >>>>

12