Filozofski fakultet u Novom Sadu

filozofski fakultetFilozofski fakultet u Novom Sadu osnovan je juna 1954. godine, kao deo Beogradskog univerziteta. U svom sastavu Fakultet je tada imao samo šest studijskih grupa: za istoriju, za južnoslovenske jezike, za jugoslovensku književnost, za engleski jezik i književnost, za nemački jezik i književnost i za matematiku sa fizikom. Fakultet se ubrzano razvijao, kadrovski popunjavao, a za kratko vreme zasnovana je i biblioteka za potrebe nastave i nauke. Razvoj fakulteta pratilo je i otvaranje novih studijskih grupa: 1957. godine otvoren je Lektorat, a 1959. godine Katedra za mađarski jezik i književnost, 1961.

godine prve studente upisala je Katedra za slovački jezik i književnost, 1981. godine osnovane su katedre i otvorene studijske grupe za rumunski jezik i književnost.Š kolske 1961/62. godine Fakultet je osnovao katedre i upisao prve studente na studijske grupe za rusinski jezik i književnost, za francuski jezik i književnost, za hemiju, za fiziku, za biologiju, nešto kasnije i za geografiju. Filozofski fakultet je 1969. godine razdvojen na dva fakulteta- Filozofski i Prirodno-matematički.
Danas se ovaj Fakultet sastoji od 17 odseka: za anglistiku, filozofiju, germanistiku, hungarologiju, istoriju, komparativnu književnost, medijske studije, pedagogiju, psihologiju, romanistiku, rumunistiku, rusinistiku, slavistiku, slovakistiku, sociologiju, srpski jezik i lingvistiku, i Odsek za srpsku književnost. Dekanat čine prof. dr Ljiljana Subotić -  dekan, doc. dr Biljana Š imunović Bešlin -  prodekan za nastavu i nauku, prof. dr Milivoj Nenin - prodekan za finansijsko- materijalna pitanja i prof. dr Pavle Sekeruš -  prodekan za naučnu i međunarodnu saradnju.


Pored osnovnih i master studija, fakultet poseduje i akreditovane studijske programe za specijalističke, magistarske i doktorske studije.
Najmlađi odsek na ovom Fakultetu je Odsek za medijske studije, sa studijskom grupomŽurnalistika, koji je osnovan 2004. godine, kada je i upisana prva generacija studenata. Nastava je organizovana u obliku predavanja, vežbi, novinarskih radionica i novinarske prakse. Predmeti uže struke, kao što su Uvod u novinarstvo i Internetsko novinarstvo, usmereni su ka osposobljavanju studenata za rad u medijima, za ovladavanje novinarskim žanrovima, tehnikama novinarstva i, pre svega, ka formiranju odgovornog stava prema pozivu novinara u savremenom društvu. Opšteobrazovni predmeti (filozofija, sociologija, osnovi ekonomije...) omogućuju studentima da steknu osnovna znanja iz raznih humanističkih disciplina, neophodnih za obavljanje novinarskog posla.


Naporedo sa osnivanjem studijske grupe počelo je i formiranje bibliotečkog fonda i opremanja studija za praktičan rad - radijski studio i televizijski studio.

Razvoj filozofije kao univerzitetske studijske discipline na Filozofskom fakultetu započinje osnivanjem Instituta za filozofiju i sociologiju 1976. godine.
Studijska grupa za filozofiju i sociologiju započinje sa radom školske 1988/89. godine, a od školske 1996/97. Odsek za filozofiju i sociologiju razdeljuje se na Odsek za filozofiju i Odsek za sociologiju.
Nastavnici sa Odseka za filozofiju drže nastavu iz filozofske grupe predmeta na onim studijskim grupama Filozofskog fakulteta u čijim se planovima studija nalaze neki od filozofskih predmeta (istorija filozofije, logika, etika i estetika).
Odsek se bavi i sistematskim naučno-istraživačkim radom na naučnim projektima koji su prihvaćeni u Ministarstvu za nauku i tehnologiju. Do sada su na Odseku za filozofiju urađena tri petogodišnja naučno-istraživačka projekta ("Marksizam i savremena filozofija", "Problemi savremene filozofije" i "Transformacije filozofije i moderno društvo"). Na Odseku za filozofiju rađen je projekat "Mesto filozofije u savremenom društvu" (2005/06.) za Pokrajinski sekretarijat za nauku.

Razvoj pedagogije na Filozofskom fakultetu započinje školske 1956/57. godine, a školske 1972/73. godine otvara se studijska grupa za pedagogiju kada se i upisuje prva generacija studenata.
1976. godine Katedra za pedagogiju prerasta u Institut za pedagogiju, koji se kasnije transformiše u Odsek za pedagogiju i Odsek za psihologiju.
Poslediplomske studije pedagogije čini šest smerova: Opšta pedagogija, Didaktika, Š kolska pedagogija, Predškolska pedagogija, Andragogija i Istorija pedagogije.
Odsek se bavi naučno-istraživačkim radom još od njegovog osnivanja. Realizovano je nekoliko desetina projekata iz svih pedagoških disciplina,čiji su rezultati objavljeni u monografijama, Zborniku Odseka za pedagogiju, kao i naučnim i stručnim časopisima.

Fakultet poseduje Studentski parlament, kao i Službe za studentska pitanja i nastavu, za finansijsko materijalne poslove, za obezbeđenje, održavanje i preventivno tehničku zaštitu, i za opšte, pravne i kadrovske poslove.
Savez studenata Filozofskog fakulteta jeste najstarija i najveća studentska organizacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i kao takva deluje i radi zarad svojih studenata već punih 15 godina.
U toku svog postojanja Savez je organizovao mnoštvo humanitarnih akcija, seminara, tribina i književnih večeri, žurki različitih povoda i sadržaja, počev od prijema brucoša, preko humanitarnih akcija, rođendana Saveza, pa sve do dočeka Dana zaljubljenih, maskembala i sl.
Već dugi niz godina Savez organizuje apsolventske ekskurzije, rad preko leta u Americi, izlete, prijeme brucoša i apsolventske večeri. I ove, kao i svake druge godine, Savez organizuje okupljanje studenata Filozofskih fakulteta sa prostora bivše SFRJ (Filozofijada) na kojem će studenti imati priliku da sklapaju prijateljstva, razmenjuju iskustva, literaturu i učestvuju u bogatom takmičarskom programu Filozofijade, počev od sportova do retorskog takmičenja i čitanja poezije. Podrazumeva se da će između termina takmičenja biti organizovane studentske žurke i nezaboravan provod.

Takođe postoji i Studentska unija Filozofskog fakulteta, Klub studenata žurnalistike - Impressum, Klub studenata psihologije - Transfer, Klub studenata pedagogije - Klik i Klub studenata istorije - Klio, koji u značajnoj meri pomažu studentima i omogućavaju im da se uključe u mnogobrojne aktivnosti svog Odseka. Tako se na sajtu KSŠ½ Impressuma mogu naći mnogobrojni saveti, kao što su: Prva pomoć za brucoše, Najnovije skripte, Vesti sa fakulteta, Oglasna tabla, Akcije i dešavanja itd.

Zajedničkom saradnjom profesora i studenata, Filozofski fakultet je osnovao i veliki broj časopisa u sklopu različitih odseka, koji izlaze periodično, jednom do četiri puta godišnje. Tako Odsek za hungarologiju potpisuje dva časopisa - HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK /HUNGAROLOŠ KA SAOPŠ TENJA i TANULMÁNYOK / STUDIJE, Odsek za srpski jezik i lingvistiku - PRILOZI PROUČAVANJU JEZIKA, Odsek za istoriju - ISTRAŠ½IVANJA, Odsek za filozofiju - ARHE, Odsek za medijske studije - KOD 04 Impressum i Studentska produkcija "DEKODIRANJE" (isključivo studentski časopisi), a pored navedenih tu je i GODIŠ NJAK FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU, kao i Slovački studentski časopis TRAF! .
Osim velikog broja časopisa, fakultet poseduje i veliki broj naučno-istraživačkih projekata, projekata saradnje s privredom i drugih projekata (TEMPUS, CEEPUS, WUS, INTERREG).
O trudu i predanosti svom pozivu, kako profesora tako i studenata, svedoči i veliki broj nagrada koje su primili isti, kao i sam Fakultet. Neke od njih su:
Nagrada za životno delo prof. dr Mariji Kleut, "Pavle Ivić" doc. dr Slobodanu Pavloviću, "Najbolji radijski prilog mladog novinara/novinarke" Duški Bajić, studentkinji, Specijalna nagrada na 4. Regionalnom radijskom festivalu" Tamari Savić, studentkinji, Godišnja nagrada za borbu protiv diskriminacije Dinku Gruhonjiću, Druga nagrada "Dr Zoran činđić" za mladog naučnika i istraživača u AP Vojvodini doc. dr Vanji Ković, "Jug Grizelj" Dimitriju Boarovu i mnoge druge.

U novoj 2009/2010. godini na Odsek za medijske studije će se upisati ukupno 60 studenata, od kojih će 30 biti finansirano iz budžeta, a 30 na samofinansiranju.
Š kolarina za samofinansirajuće studente psihologije, pedagogije, engleskog jezika i književnosti, istorije i žurnalistike iznosi 96 000 dinara, a za ostale smerove 65 000 dinara.

Uslov za prelazak na finansiranje iz budžeta za samofinansirajuće studente je da ostvare 48 ESPB, a uslov za zadržavanje statusa finansiranja iz budžeta je 37 ESPB. Cilj Fakulteta je da otpočne pravi bolonjski proces do 2012. godine, što znači da će samofinansirajući studenti morati da ostvare svih 60 ESPB za prelazak na budžet.

Jelena Denda, žurnalistika