MODELOVANJE KAO NAČIN UČENJA

modelovanje kao nacin ucenjaTokom aprila 2007. u Beogradu je održana četvrta po redu međunarodna omladinska konferencija u organizaciji Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije - Beogradski internacionalni model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2007.

Konferencije pod opštim nazivom Model Ujedinjenih nacija - MUN, održavaju se u mnogim zemljama sveta (Cambridge University Model UN, UNA-USA Model UN, Kanadski MUN, VIMUN u Beču, GIMUN uŽenevi")

Š ta je Model Ujedinjenih nacija? Model UN je simulacija rada organa Ujedinjenih nacija, na kojima učestvuju studenti. Modelovanje je široko prihvaćen način sticanja novog znanja uoblasti diplomatije i kao način rada

podržan je Bolonjskim sistemom. Studenti učešćem na konferenciji stiču mogućnost da nauče mnogo o samom radu i funkcionisanju organa UN, ali i da steknu neka praktična iskustva, kao na primer: kako napisati Position Paper i rezolucije UN, kako lobirati za svoje ideje i postići kompromis" Konferencija je, inače, i sjajna prilika za vežbanje javnog nastupa.

Od 2004. godine i Beograd je dobio svoj Model Ujedinjenih nacija. Od tada se ova konferencija održava svake godine. Treba naglasiti da beogradski Model UN spada među najbolje svetske konferencije ove vrste. Za stvaranje renomea ove konferencije svakako su zaslužni i gospodin Milorad Kondić, predsednik Udruženja za UN Srbije i gospođa Biljana Vukosavljević, direktor Centra za međunarodnu saradnju.

Pitali smo gospodina Kondića kakvi su planovi za BIMUN 2008 i šta se očekuje od ove manifestacije u budućnosti?
"Završena je četvrta po redu BIMUN konferencija i sa ponosom možemo reći da je Beogradski model UN izgradio svoj profil i stekao ugled među uspešnim studentima i kod relevantnih organizacija i institucija. To je dobra osnova za pripremu sledeće konferencije. Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije planira da BIMUN 2008 očuva dostignuti obrazovni nivo, da zadržimo broj organa UN sa aktuelnim svetskim temama, kao i da povećamo broj učesnika na simulaciji, posebno iz inostranstva. U budućnosti očekujemo da BIMUN postane celogodišnji projekat, sa stručnom pripremnom fazom, simulacijom na konferenciji i posebnim projektom za najbolje rangirane učesnike, koji bi bio u okviru BIMUN Plus Foruma."

Ove godine simulacija rada UN odvijala se u četiri komiteta i sa četiri veoma izazovne teme:

  1. "¢Savet bezbednosti na temu ''Opasnost širenja nuklearnog oružja: situacija u Iranu'',
  2. "¢Š esti komitet Generalne skupštine: ''Jačanje uloge UN - reforma Saveta bezbednosti''
  3. "¢Savet za ljudska prava na temu ''Prava nacionalnih manjina u jugoistočnoj Evropi'' i
  4. "¢Komitet za Svetsku baštinu UNESKA: komitet koji je ove godine ustanovljen, sa temom ''Zaštita ugrožene baštine u oblastima konflikta''.

Na BIMUN-u je ove godine učestvovalo oko 150 studenata kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Srbiju su u tom periodu posetili studenti iz mnogih zemalja Evrope (Albanije, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Irske, Italije, Izraela, Makedonije, Moldavije, Kipra, Nemačke, Rumunije, SAD, Slovačke, Š panije, Š vajcarske i Ukrajine), a bilo je i učesnika iz SAD-a i Izraela.

Učesnici su pre same konferencije odabrali komitet u kome žele da učestvuju. Nakon toga, svakom je dodeljena zemlja čije će stavove zastupati. Sami učesnici, ali i organizatori mesecima su se pripremali za učešće na konferenciji. Tokom konferencije učesnici su preuzimali uloge ambasadora zemalja koje su im dodeljene da predstavljaju, i stavove svojih zemalja pokušavali su da zastupaju ili odbrane na što uverljiviji način. Naravno, formalno oblačenje, u stilu pravih diplomata, se podrazumevalo.

Kako studenti društvenih fakulteta uglavnom nisu u mogućnosti da od svojih fakulteta dobiju praksu, ova konferencija upravo je tome i služila. Studenti su mogli da steknu znanja o radu organa Ujedinjenih nacija i o pravilima koja u tim organima važe. Takođe, studenti su se tokom same konferencije učili kulturi pregovaranja, kompromisa, tolerancije. Treba naglasiti da je čitav događaj vođen na engleskom jeziku, tako da je i sa te strane ovo bilo izuzetno zanimljivo iskustvo.

BIMUN se naravno nije završio samo učenjem i radom. Uveče su bile organizovane i žurke, gde su delegati mogli bolje da se upoznaju, sklope prijateljstva, saznaju nešto o zemljama iz kojih su došli drugi delegati.

Završetak BIMUN-a obeležila je dodela diploma svim učesnicima i proglašenje najboljeg delegata. Za najboljeg delegata konferencije proglašen je Veljko Radosavljević, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Veljko je učestvovao kao delegat Japana u komitetu UNESKA. Potrudili smo se da saznamo Veljkovo mišljenje o celom događaju.

VOX: Zasto si izabrao da budeš delegat u UNESCO komitetu, i zašto si izabrao Japan?

"Krajem prošle godine sam, u okviru humanitarne akcije koju su organizovali studenti Pravnog fakulteta, posetio naš znameniti manastir Visoke Dečane. Kratak boravak ostavio je na sve nas neizreciv utisak koji se zaista neće izgubiti. Nažalost, između ostalog shvatili smo i u kakvim nemogućim uslovima intenzivnog neprijateljstva žive tamošnji monasi - baš tada je bio aktuelan problem oko uzurpacije napajanja vodom kompletnog manastira. Kada sam se prijavljivao za BIMUN upravo me je sećanje na našu veliku svetinju motivisalo da vidim kako se putem organizacije UN može pomoći i manastiru Dečani i drugde."

VOX: Kako si se spremao za BIMUN i da li su ti pripreme oduzele mnogo vremena?

"S obzirom da mi je dodeljena delegacija Japana, bilo je vrlo lako temeljno se pripremiti, imajući u vidu da Japan ulaže jako mnogo truda u svoje oficijelne internet prezentacije. Povrh toga, Japan je najznačajniji finansijer UNESCO fondova, pa je informacija bilo pregršt. Najzad, imao sam sreću da zaista izvrsno sarađujem sa svojim ko-delegatom iz Rumunije, sjajnom i sposobnom devojkom koja mi je sada dobar prijatelj. Ova nagrada je u svakom pogledu zajednički uspeh nas, kao delegacije."
 

VOX: Da li planiraš da i sledeće godine učestvuješ na BIMUN-u, bilo kao delegat ili u organizaciji?  

"Još uvek ne znam, ali vrlo verovatno hoću. Učešće na ovogodišnjem BIMUN-u je zaista bilo sjajno iskustvo - mnogo smo naučili, a sve uz sjajnu, drugarsku atmosferu u našem UNESCO komitetu."

VOX: Da li misliš da će ti učešće na BIMUN-u i proglašenje za najboljeg delegata pomoći kasnije u karijeri?

"UZUNS je pokrenuo projekat BIMUN FORUM PLUS - after conference aktivnost koja će uključiti sedam najboljih učesnika BIMUN konferencije. Moja želja je da iskoristim ovu privilegiju i po mogućstvu nastavim saradnju sa UN i UZUNS. U svakom slučaju, BIMUN mi je pružio značajna iskustva o timskom radu, efikasnom projektovanju, lobiranju, održavanju radne i drugarske atmosfere i još mnogo toga - a to je vrlo dobar kapital."

VOX: Š ta planiraš dalje, što se tiče fakulteta i ostalih aktivnosti?

"Moji planovi ne sežu predaleko u budućnost. Student sam treće godine, planiram da diplomiram u nekom pristojnom roku i da upišem postdiplomske studije iz oblasti za koju se osetim pozvanim. Za to vreme se trudim da se usavršavam i budem dobar čovek i hrišćanin, što mislim da je najvažnije."

Pored skromnosti koju Veljko poseduje, napomenućemo samo neke od njegovih dosadašnjih uspeha. Veljko je dobitnik nagrade ,,Borislav Pekić" za najbolji esej, kourednik studentskih novina ,,Pravnik" koje izlaze na Pravnom fakultetu. Takođe, Veljko je i student XIV generacije Beogradske otvorene škole, Odeljenja za napredne dodiplomske studije.

Vratimo se, na samom kraju, još jednom na BIMUN konferenciju. BIMUN se pokazao kao nezaboravno iskustvo za sve učesnike. Mnogo stečenog znanja, iskustva, mnogo novih prijatelja. BIMUN 2008 se tako preporučuje za događaj na kome valja učestvovati. Vidimo se tamo!

Jana Kovandžić,FPN