STUDENT U CENTRU

centar-za-razvoj-karijere-1 U skladu sa dobrom praksom evropskih i američkih visokoškolskih institucija, na inicijativu Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra za obrazovanje, Univerzitet u Beogradu osnovao je 2006. godine Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata kao svoju organizacionu jedinicu, a radi obezbeđivanja delotvornog sistema podrške studentima i diplomcima u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju ili nastavku obrazovanja. Centar je zamišljen kao studentski servis koji kroz različite usluge i programe obezbeđuje prekopotrebnu podršku akademcima u razvoju karijere i unapređuje njihovu konkurentnost na tržištu rada. Centar je otvoren za studente svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu.

 

centar-za-razvoj-karijere-4Ključna uloga Centra za razvoj karijere jeste: da pomaže studentima Univerziteta u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

 
To postižemo time što:


â–ª Studentima omogućavamo pristup najnovijim informacijama o bitnim zanimanjima, poslodavcima i mogućnostima daljeg obrazovanja, kao i informacijama o aktuelnim slobodnim radnim mestima; pomažemo im, takođe, da konstruktivno razmišljaju o datim mogućnostima.


â–ª Objektivni smo i poverljivi kada dajemo savete studentima i upućujemo ih u procese izbora karijere, kao i kada im pomažemo u sastavljanju i primeni realističnih planova za razvoj karijere.

 
â–ª Organizujemo radionice, kratke kurseve, razgovore i predstavljanja poslodavaca, kako bismo pomogli studentima da bolje razumeju svet poslovanja i da savladaju veštine neophodne za organizovanje i uspešno vođenje sopstvene karijere.

 

â–ª Sarađujemo sa fakultetima Univerziteta u Beogradu u podsticanju profesionalnog razvoja studenata i njihovih karijera.

 

â–ª Pružamo niz usluga poslodavcima koji su zainteresovani za zapošljavanje studenata i diplomaca - objavljujemo informacije o slobodnim radnim mestima i drugim korisnim mogućnostima za studente; organizujemo prezentacije kompanija i razgovore sa poslodavcima, kao i sajmove poslova.

 
â–ª Pružamo informacije o tržištu rada za diplomce Univerziteta u Beogradu, kao i o postdiplomskim studijama.
â–ª Radimo na poboljšanju efikasnosti centra za razvoj karijere i edukaciji zaposlenih, kako bismo unapređivali našu efikasnost i bili u mogućnosti da izađemo u susret drugačijim potrebama studenata i poslodavaca.centar-za-razvoj-karijere-2

 
Uloga Centra za razvoj karijere nije da posreduje u zapošljavanju, već da pruža relevantne informacije o mogućnostima zaposlenja, dok je na studentima da te mogućnosti ostvare u direktnom kontaktu sa poslodavcima.

 
Korisnici usluga Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata su studenti i diplomci, kao i poslodavci, i prema njima kao glavnim ciljnim grupama organizovan je i veb sajt Centra na adresi www.razvojkarijere.bg.ac.rs. 

 
Studentima Centar pomaže da dobiju uvid u spektar raspoloživih karijernih opcija, predstavlja im mogućnosti za uspeh u određenoj karijeri, upoznaje ih sa neophodnim akcijama koje moraju preduzeti kako bi postigli zacrtane karijerne ciljeve i omogućava da steknu uvid u veštine neophodne za efikasan rad u društvu koje se intenzivno menja, da steknu sigurnost i veću kompetentnost kako bi preuzeli proaktivnu ulogu, pokazali inicijativu, naučili da postave ciljeve i preuzmu odgovornost za njihovo sprovođenje. Pored karijernog informisanja, savetovanja i edukacije za studente, Centar sarađuje sa poslodavcima i realizuje programe prakse, posete kompanijama, serije treninga i gostujućih predavanja.

 
Poslodavcima Centar nudi niz besplatnih usluga radi bržeg i lakšeg pronalaženja odgovarajućeg kadra za slobodna radna mesta i stručnu praksu, kao i radi promocije politike zapošljavanja mladih. Centar pomaže poslodavcima da dođu do kvalitetnih kandidata za posao objavljivanjem slobodnih radnih mesta, prikupljanjem prijava, predselekcijom kandidata i tako dalje. Centar je aktivno sarađivao od svog osnivanja do danas sa preko 300 kompanija i organizacija. U sklopu Centra oformljena je posebna služba koja ima za cilj delotvorno povezivanje poslovnog sveta sa studentima Univerziteta u Beogradu i akademskom zajednicom uopšte. Sve usluge koje Centar nudi poslodavcima mogu se pogledati na internet stranici Centra.

 
Centar je do sada oglasio veliki broj poslova, organizovao i promovisao brojne programe prakse i realizovao niz projekata, programa i obuka samostalno ili u saradnji sa domaćim i inostranim parnerima sa ciljem boljeg povezivanja poslovne i akademske zajednice i povećanja konkurentnosti studenata i diplomaca Univerziteta u Beogradu na tržištu rada.

Tim Centra stalno razvija nove programe sa puno entuzijazma, u svom centru uvek ima studenta i predstavlja mesto na kom mlad čovek može tokom studija da razvija svoje veštine i stekne nova iskustva važna za budući napredak i građenje profesionalne karijere.


Centar je otvoren svakog radnog dana, i prima studente u prostorijama u zgradi Rektorata na Studentskom trgu. Često organizujemo dešavanja i radionice u prostorijama fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu, Univerzitetskoj biblioteci, Studentskom gradu.

 
centar-za-razvoj-karijere-3Putem info-mejling liste Centra studenti se mogu informisati o aktuelnim pozivima i programima Centra, a ona funcioniše po principu filtriranja informacija na osnovu odabranih interesovanja studenta i fakultetom i godinom studija svakoga ko se prijavi u bazu Centra. U bazi poslodavaca Centra nalazi se veliki broj kompanija i organizacija koje organizuju praksu ili na neki drugi način ostvaruju saradnju sa našim Centrom. Neki od partnera Centra su: Grad Beograd (sa svojim javnim i komunalnim preduzećima, upravom grada, opštinama i ustanovama kulture), Javno preduzeće Elekromreža Srbije, Telenor, Naftna industrija Srbije, Privredna komora Srbije, Američka privredna komora u Beogradu.

 
Kao jedan od prvih univerzitetskih Centara za razvoj karijere studenata u Srbiji, naš Centar uspešno sarađuje sa kolegama na Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Nišu, Univerzitetu u Kragujevcu i drugim univerzitetima gde su osnovani slični centri, a od 2011. godine intenzivno radi - preko jednog međunarodnog (Tempus) projekta zajedno sa evropskim partnerima i našim ministarstvima i predstavnicima privrede i studenata - na razvoju karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji.

 

Više informacija na www.careers.ac.rs.

 

Marija M. Jovanović