Upoznajte AIESEC

aiesecUz prisustvo na preko 2.100 univerziteta u više od 110 zemalja i sa više od 60.000 članova, najveća studentska organizacija na svetu AIESEC je međunarodna platforma koja omogućava mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi imali pozitivan uticaj na društvo.

Da bismo postigli ovaj cilj, svake godine organizujemo više od 470 konferencija, pružamo preko 10.000 mogućnosti za stručnu praksu u inostranstvu i više od 10.000 liderskih mogućnosti našim članovima. AIESEC ima inovativan pristup razvijanju mladih ljudi fokusirajući se na izgradnju ličnih mreža i istražujući njihovo usmerenje i ambicije za budućnost.
AIESEC-ov pristup, koji se oslanja na platformu mogućnosti u organizaciji, pomaže da se izgrade mladi ljudi koji imaju želju i kapacitet da naprave pozitivnu promenu u svom okruženju.

AIESEC je organizacija koja omogućava studentima da iskoriste životnu šansu i steknu internacionalno iskustvo i mogućnost ličnog usavršavanja putem volonterskog rada, koji podrazumeva rad sa decom, držanje predavanja engleskog jezika, organizovanje projekata na temu obrazovanja, ekologije, tolerancije, kulturnih razlika ili pak tema vezanih za marketing, finansije, bankarstvo. Tokom leta, najaktivniji programi u organizaciji su internacionalna razmena i mogućnost odlaska na stručnu praksu u neku od kompanija u svetu. Koristi koje svi učesnici internacionalnih razmena stiču odlaskom na praksu jesu rad u multikulturalnim timovima, lični razvoj, usavršavanje veština prezentovanja, uspostavljanje široke mreže kontakata, uticaj na društvo kroz projekte i volonterizam, kao i radno iskustvo u kompaniji, ukoliko učestvuju u programu stručne prakse. Na programe stručne prakse i internacionalne razmene se mogu prijaviti svi studenti između 18 i 29 godina, bez obzira koja su godina studija i koliki im je prosek na fakultetu. Potrebno je da posetite naš sajt (www.aiesec.org), više se informišete i aplicirate za neki od ova dva programa.

Ukratko, AIESEC mladim ljudima obezbeđuje iskustva koja ne samo da će razviti njihov individualni potencijal, već će im pomoći i da ga najbolje usmere, sa jasnom svrhom pozitivnog uticaja na društvo putem delovanja.